Opiniowanie prawidłowości wykonania pakowania eksportowego